ανασκαλεύομαι


ανασκαλεύομαι
ανασκαλεύομαι, ανασκαλεύτηκα βλ. πίν. 18

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.